Mjeriteljstvo

Naše usluge upravljanje energentima podrazumijevaju:

  • Administrativno praćenje i izvještavanje potrošnje energije.

  • Usluga ugradnje automatskog sustava za praćenje i nadzor nad energentima.

  • Optimiziranje troškova energenata i vode putem redovnih aktivnosti sa nultim dodatnim troškovima za klijente.

  • Optimiziranje troškova energenata i vode putem organizacijskih i tehnoloških modifikacija niskog ili srednjeg dodatnog troška ili investicijskog ulaganja za klijente.

  • Predlaganje optimalnog trenutka zamjene elektro i strojarskih sustava obzirom na energetsku učinkovitost (za ostale kriterije brine usluga komercijalnog FM-a).

  • Uvođenje praćenja benchmarka potrošnje energenata po tipu objekta i tipu potrošača.

  • Usklađenje sa novostima u zakonskim propisima energetskog područja.

  • Izrada akcijskih planova i programa energetske učinkovitosti velikog potrošača energije.

  • Praćenje i verifikacija efekata akcijskih planova energetske učinkovitosti velikog potrošača.