Gašenje

Sustavi gašenja plinom Siemens Sinorix komplementarni su sa sustavom vatrodojave Siemens Sinteso što im osigurava najbolju moguću detekciju i pravovremeno djelovanje uz zanemarivu mogućnost aktiviranja sustava gašenja na temelju lažnih alarma. Plinovi iz linije Siemens Sinorix koriste su u slučajevima kada gašenje požara klasičnim reagensima (voda, pjena i sl.) nije prihvatljivo jer bi izazvalo oštećenje opreme i pohranjenih vrijednosti u tim prostorima. Sustavi gašenja požara plinom Sinorix primjenjuju se u sigurnim sistemskim prostorijama, podatkovnim centrima, arhivama, kontrolnim salama te ostalim prostorima sa osjetljivom opremom ključnom za rad nekog postrojenja.

Plinovi Sinorix 227 i Sinorix 1230 spadaju u grupu plinova koji služe kao zamjena za ekološki neprihvatljiv plin Halon 1301. Oba plina su neškodljiva za ozonski omotač te su u koncentracijama proračunatim za gašenje požara (oko 5%) također neškodljivi za ljude i opremu, a ne ostavljaju ni nikakav trag na površinama prostora u kojem je izvršeno gašenje plinom. Plin SinorixTM 1230 je zadnje dostignuće na području plinova za gašenje požara te posjeduje još i neke prednosti u odnosu na SinorixTM 227 (poznat i pod komercijalnim nazivom FM-200) koji je prisutan na tržištu već dugi niz godina.

Prednosti Sinorix 1230:

 • Potencijal utjecaja na globalno zatopljenje (GWP) jednak jedan što je odličan rezultat (Sinorix 227: GWP=3500)
 • Vrijeme raspada u atmosferi 3-5 dana (Sinorix 227: 33 godine)
 • Margina neškodljivosti za ljude 67 – 150 % (Sinorix 227: 3 – 20 %)
 • Tekućina na sobnoj temperaturi što olakšava transport i manipulaciju

Sustavi Sinorix 227 i 1230 izvode se kao visokotlačni sustavi (42 bara) što omogućuje manje dimenzije cjevovoda, bolje raspršivanje plina u prostoru te veću slobodu u pozicioniranju spremnika sa plinom (moguće su veće udaljenosti spremnika od prostora koji se gasi).

Dodatno možemo ponuditi i ostale sustave gašenja proizvodne linije Sinorix proizvođača Siemens kao što su:

 • Sinorix al-deco STD
 • Sinorix al-deco PLUS
 • Sinorix N2 – Ar – CO2
 • Sinorix CDT
 • Sinorix H2O Gas
 • Sinorix H2O Jet
 • Sinorix 1230
 • Sinorix 227

Za sve navedene sustave posjedujemo certifikate firme Siemens za prodaju, ugradnju i održavanje. Sve proračune vršimo VdS certificiranim programom.