Plinodetekcija

Sustav za detekciju plina

Mikroprocesorski kontrolirana, modularna centrala za nadgledanje i detekciju koncentracije ugljičnog monoksida i kontrolu sustava ventilacije u garažama.

Kontrolna jedinica smještena je u metalno kućište, zaštićena od korozije, sa metalnim vratima i prozorom. Upravljanje i programiranje se vrši preko tipkovnice zaštičene folijom koja se sastoji od 6 tipki. LCD zaslon sa 16×2 alfanumerička znaka koji prikazuju broj detektora, broj grupe, koncentraciju plina, maksimalnu koncentracija plina i način rada ventilacije ručna/automatska. Centrala sprema do 100 događaja (19 tipova događaja) kao i sve maksimalne vrijednosti počevši od najstarije pa do najnovije. Svi događaji sa prikazom datuma i vremena kad su nastali mogu biti prikazani na računalo ili printer.

Sustav je opremljen napojnom jedinicom 13.8V/6A, naponski stabilizirana i strujno ograničena. U ovisnosti o broju i tipu spojenih detektora do 2 baterije 12V/7.5Ah paralelno mogu biti spojene.

Detektori se isporučuju kalibrirani na zadani plin. U većini slučajeva kalibriranje detektora nije potrebno tijekom uporabe. Međutim u izborniku za programiranje sustava moguće je izvršiti periodično kalibriranje detektora u zavisnosti od servisnih intervala.

Sustav omogućava spajanje do 64 tvornički kalibrirana adresabilna detektora raspoređenih u maksimalno 4 linije. U ovisnosti o odabranom kućištu moguće su izvedbe od 1 do 4 linijska modula sa maksimalno  16 detektora po modulu. Sustav ima 4 nezavisna relejna izlaza po modulu za upravljanje sustavom ventilacije i jedan relej za generalni alarm i grešku. 4 relejna izlaza mogu biti podjeljena u dvije nezavisne grupe za upravljanje sa dvije brzine ventilatora, ili u 4 nezavisne grupe sa jednom brzinom ventilatora. Sustav CC62 omogućava korisniku programiranje ventilacije u cikličkom načinu rada, aktiviranje ventilacije u određeno vrijeme tijekom određenog vremenskog perioda i u ovisnosti o koncentraciji plina.

Programiranje načina ventilacije je neovisno o pojedinoj grupi. U osnovi nije potrebno posebno programiranje osim dodjeljivanje detektora određenoj grupi. Prema zahtjevu moguće je posebno programiranje svih ostalih parametara poput pragova upozorenja, predalarma i alarma u zavisnosti od koncentracije plina, brzina ventilacije, vrijeme kašnjenja za uključivanje/isključivanje ventilacije. Sustav sadrži 2 izbornika za programiranje: servisni namjenjen ovlaštenom osoblju koji je zaštićen zaporkom i korisnički izbornik koji je dostupan ostalim korisnicima. Sustav također omogućava testiranje detektorske linije, napajanja, baterija, izlaznih releja za upravljanje ventilacijom i alarmom.