Tehnička zaštita

Visoki stupanj učinkovitosti i pouzdanosti glavne su prednosti implementacije sustava tehničke zaštite u raznim institucijama.

Sustav tehničke zaštite predstavlja povezivanje više sredstava, naprava i uređaja koji zajedno čine funkcionalnu cjelinu dok se sredstvima i napravama te sustavima tehničke zaštite smatraju se oni koji su izvedeni, održavani i servisirani sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.

Provedba tehničke zaštite podrazumijeva:

 1. snimku postojećeg stanja štićenog objekta i analizu problema s ocjenom;
 2. izradu prosudbe ugroženosti,
 3. izradu sigurnosnog elaborata,
 4. definiranje projektnog zadatka,
 5. projektiranje sustava tehničke zaštite,
 6. izvedbu sustava tehničke zaštite,
 7. stručni nadzor nad izvedbom radova,
 8. obavljanje tehničkog prijama sustava tehničke zaštite,
 9. održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite,
 10. uporaba sustava tehničke zaštite.

Sigurnosni sektor reagira na tehnološki napredak i u skladu s tim razvija sustave tehničke zaštite kao bi zaštitio zaposlenike i klijente od neposredne opasnosti od razbojstava i pljački.

Moderni objekti ili postrojenja, bilo da je riječ o poslovnim zgradama ili objektima posebne namjene postali su investicije koje zahtijevaju svakodnevni nadzor – 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Neočekivane prilike poput provala potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru. S obzirom na velik broj ljudi, bilo zaposlenog osoblja ili tek povremenih posjetitelja, svakodnevno prisutnih na objektima, više nije moguća primjena trajnog ljudskog nadzora nad pristupom pojedinim objektima ili prostorijama.

Cijena ljudskog rada svakodnevno postaje sve veća, dok istovremeno ljudska greška ostaje stalna prijetnja. Shodno spomenutom, pojavljuju se povećani zahtjevi i potrebe za raznovrsnim elektroničkim sustavima tehničke zaštite, preko sustava nadzora sve do potpune integracije pojedinačnih podsustava.

Rješenja iznimno sofisticiranih i integriranih sustava tehničke zaštite temeljena su na in-house inženjerskim rješenjima te opremi renomiranog svjetskog proizvođača firme Siemens. Ponuda zaokružuje cjelokupni spektar sustava i uključuje:

 • Kontrolu pristupa i registraciju radnog vremena
 • Sustave za video nadzor i centralni nadzorni sustav
 • Protuprovalne i protuprepadne sustave
 • Sustavi perimetarske zaštite
 • Sustave prema posebnim zahtjevima korisnika

Znanjem, predanošću i iskustvom svojih inženjera stečenim na zahtjevnim projektima u mogućnosti smo ponuditi sustave potpuno prilagođene specifičnim potrebama i zahtjevima svakog investitora.

Završni korak u ponudi sustava tehničke zaštite je integracija svih spomenutih sustava. Takva središnja integracijska platforma koja omogućava integraciju u jednu cjelovitu, vremenski sinkroniziranu cjelinu pojedinačnih podsustava predstavlja neizostavno konačno rješenje.