Sustav evidencije radnog vremena

Sustav evidencije radnog vremena

SBT Time Recording je dio paketa sustav kontrole pristupa koji koristi postojeću bazu podataka za obradu radnog vremena. Postojeći sustav kontrole pristupa nadograđuje se terminalima za obradu radnog vremena čime su višestruke uštede za korisnika.

Sustav je baziran na postojećem programskom paketu za sustav kontrole pristupa pri čemu je skraćeno vrijeme potrebno za edukaciju osoblja korisnika, sustav koristi postojeću bazu kartica čime nije potreban novi unos kartica, sustav koristi iste kartice kao i u sustavu kontrole pristupa čime se ostvaruju znatne uštede u kasnijoj eksploataciji sustava.

Osnovne karakteristike sustava su:

  • Generiranje događaja u stvarnom vremenu
  • Mogućnost definiranja formata datoteke za analizu (*.tab ili *.csv)
  • Mogućnost definiranja polja unutar baze koja će se analizirati
  • Korištenje više terminala sa tzv. Cross over obradom vremena (Npr. Korisnik na jednoj lokaciji prijavi radno vrijeme, a na drugoj lokaciji odjavi radno vrijeme) što je iznimno povoljno za sustave koji su distribuirani na raznim lokacijama.
  • Svi podaci se spremaju na lokalnu bazu korisnika. Baza je virtualno neograničena i vremenski nije ograničena.