Vatrodojava Siemens Sinteso

Vatrodojava Siemens Sinteso

Sustav vatrodojave Siemens Sinteso spada u sam svjetski vrh sustava za dojavu požara. Proizveden u Švicarskoj plod je stoljetne tradicije proizvodnje sustava za dojavu požara tvrtke Siemens. Besprijekoran rad, vrhunska kvaliteta, fleksibilnost samo su neke od karakteristika ovog sustava. Namjenjen za instalacije od malih preko srednjih do najvećih i najkompleksnijih objekata. Širok spektar vatrodojavnih centrala i elemenata u polju čine ovaj sustav najkompletnijim na tržištu. Sustav se bazira na mikroprocesorkoj centrali koja se sastoji od nekoliko adresabilnih petlji. Na petlji se nalaze elementi vatrodojave koji digitalno komuniciraju sa centralom. Svi elementi imaju ugrađen izolator petlje, samonadzor, redundantni uređaj za detekciju, mogućnost podešavanja osjetljivosti u nekoliko razina i podešavanje više pragova detekcije.

Sustav za dojavu požara Siemens Sinteso predstavlja zamjenu za, u svijetu poznatu i etabliranu, liniju Siemens (Cerberus) AlgoRex. Proizvodi koji čine sustav Siemens Sinteso vrhunac su današnjih dostignuća na području rane detekcije požara.

Siemensova patentirana ASA (engl. Advanced Signal Analysis) tehnologija omogućava “pametno” djelovanje javljača požara temeljeno na naprednoj analizi signala, neuronskim mrežama i pohranjenim uzorcima razvoja stvarnih požara. Spomenuto omogućava primjenu odgovarajućih javljača za svaku vrstu prostora, gdje se za zahtjevne prostore odabiru više-kriterijski javljači sa redundantnim senzorima za svaku požarnu veličinu i sa podesivim radnim parametrima, dok se za standardne prostore odabiru cjenovno povoljniji, manje sofisticirani javljači. Svi tipovi javljača kao i uređaja za upravljanje i uzbunjivanje se spajaju na istu vatrodojavnu petlju te je tako moguće dizajnirati sustav iznimno povoljnog odnosa cijene i kvalitete.

Umrežavanje Sinteso vatrodojavnih centrala i upravljačkih tipkovnica uspostavlja se koristeći TCP/IP mrežu i BACnet protokol, a redundantne komunikacijske kartice i prstenasta struktura umrežavanja centrala zadovoljavaju najnovije europske norme na području vatrozaštite. Sustav Siemens Sinteso omogućava i povezivanje sa centralnim nadzorno-upravljačkim sustavima (CNUS) koristeći TCP/IP mreže i standardne industrijske protokole BACnet i OPC.

Kao proizvođača sa dugom i uspješnom tradicijom na području vatrodojavnih sustava Siemens je osigurao kompatibilnost nove Sinteso linije sa prijašnjim linijama sustava vatrodojave kao što su AlgoRex i Sigmasys kao i prihvat kolektivnih javljača svih proizvođača.